Lundehagen psykoterapi

Lundehagen psykoterapi

HESTEFASILITERT PSYKOTERAPI

FOR PRIVATE OG INSTITUSJONER

Våre tjenester

FOR DEG SOM ER NYSGJERRIG PÅ HESTEFASILITERT PSYKOTERAPI

For utdanninsinstitusjoner, organisasjoner eller aktører innenfor helsevesenet som ønsker en introduksjon til Lundehagen, teamet, hestene og hvilke tjenester vi tilbyr. Inkl. kaffe/te.

Omvisninger gratis og bookes via e-post.

Er du eller institusjonen/arbeidsplassen din nysgjerrig på hva hestefasilitert psykoterapi er? Lurer du på om dette kan være noe for dere å implementere i deres behandlinger eller samarbeid av noe slag? Da kan du booke en demonstrasjon og introduksjon til hestefasilitert psykoterapi her på Lundehagen, hvor vi gir deg en praktisk og kortfattet innføring i hva dette handler om.

Pris: 2500 kr.

Demonstrasjon bookes via e-post.

Vi skreddersyr fagdager for utdanningsinstitusjoner, organisasjoner eller aktører innenfor helsevesenet som ønsker en grundig introduksjon til hestefasilitert psykoterapi. Vi skreddersyr fagdager etter målgruppe og ønske, kombinerer spennende teori med praktiske øvelser sammen med hestene og samtlige deltakere vil få mulighet til å kjenne selv hvilket kraftfullt møte som kan oppleves sammen med hesten. Vårt mål med denne fagdagen er å gi dere en god grunnforståelse for fagfeltet. Inkludert enkel lunsj, frukt/nøtter og kaffe/te.

10 000 kr. for en heldag. 6 000 kr. for halv dag.

Fagdager bookes via e-post.

Er du nysgjerrig på hva hestefasilitert psykoterapi er? Lurer du på om dette kan være noe for deg? Har du lyst til å spørre om noe, men vet ikke helt hvordan? Kom på en vurderingssamtale, så kan vi sammen finne ut om dette er noe for deg.

Pris: 1000 kr.

Vurderingssamtale bookes via e-post norunn@lundehagen.no.

FOR DEG SOM ØNSKER Å PRØVE HESTEFASILITERT PSYKOTERAPI

Du får her bli kjent med en eller flere hester, sammen med psykoterapeut og lege Norunn Kogstad og en erfaren hesteansvarlig. Dette er en behandlingsform som kan gå over tid, hvor man sammen jobber mot et mål om bedre innsikt og livskvalitet

Enkeltøkter krever en vurderingssamtale før oppstart og bookes via e-post.

Priser:

Enkeltøkt: 2 500 kr.

Klippekort 5 økter: 11 000 kr. (2 200 kr. pr. økt, vi tilbyr delbetaling).

Klippekort 10 økter: 20 000 kr. (2 000 kr. pr. økt, vi tilbyr delbetaling). Vurderingssamtale er inkludert i prisen for de som kjøper klippekort på 10 enkeltøkter (verdi 1000 kr.)

2 dager, dvs. en ettermiddag og en formiddag (2×90 min pr dag). En intensiv og kraftfull opplevelse, hvor møtet mellom menneske og hest får sette premissene. Vi legger til rette for opplevelser utenom det vanlige. Forbered deg på en reise av de sjeldne!

Pris 5000 kr.

Kontakt oss på mail for nærmere informasjon og bestilling.

Gruppeterapi kan være et sted å bli kjent med seg selv sammen med andre. Hestene hjelper oss med trygghet, utforsking og samarbeid. Vi jobber med hestene og vi jobber sammen. Vi holder grupper i samarbeid med forskjellige aktører, men det blir også muligheter for grupper for privatpersoner etter hvert. Ta kontakt ved interesse.

Ta kontakt for nærmere informasjon ved interesse.

ANDRE TILBUD OG TJENESTER

Vil tilbyr rådgivning til instanser og institusjoner som har tilgang på å bruke hest i psykoterapi, eller som ønsker rådgivning rundt implementering av hesteterapi i sine eksisterende behandlingsformer.

Vi tilbyr klinisk veiledning i forbindelse med bruk av hest i psykoterapi for helsepersonell som ønsker dette.

For institusjoner og offentlige instanser har vi mulighet til å tilby impementering av hestefasilitert psykoterapi i eksisterende behandlinger. Vi har skreddersydde fasiliteter for hesteterapi, en stabil og erfaren hesteflokk, hestespesialister med høy realfagkompetanse og et behandlingsteam bestående hovedsakelig av spesialister med videreutdannelse innenfor bruk av hest i terapi.

Disse tilbudene skreddersys individuelt. Dersom dette høres aktuelt ut for din institusjon kan du ta kontakt med oss på post@lundehagen.no.

Vi leier også ut anlegg, hester og hestespesialist til institusjoner, offentlige instanser og terapeuter som ønsker å tilby hesteterapi som del av sine behandlinger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vi tilbyr ulike typer kurs, fagdager og foredrag rundt bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid for ulike aktører innenfor helsevesenet. Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi kan skreddersy dette for din målgruppe.

Alle våre tilbud til institusjoner skreddersys individuelt. Ta derfor kontakt med oss på post@lundehagen.no for nærmere informasjon om hva vi kan bidra med.

FOKUS PÅ FAG OG UTVIKLING

Lundehagen

Lundehagen

Lundehagen er et ressurssenter for bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid. Her finner du all informasjon om våre behandlingstjenester for institusjoner og offentlige instanser som ønsker et samarbeid om å implementere hestefasilitert psykoterapi i sine behandlingsformer, og private som ønsker terapitilbud.

HVORFOR HESTEN?

Hestefasilitert psykoterapi

Hestefasilitert psykoterapi

Hesten har en lang historie sammen med mennesket. Fra mytiske forestillinger og historier til dagens rekreasjons- og sportsdyr. Men hva er det som gjør hesten så egnet til bruk i psykoterapeutiske behandlinger?

Hesten har en lang historie sammen med mennesket. Fra mytiske forestillinger og historier til dagens rekreasjons- og sportsdyr. Men hva er det som gjør hesten så egnet til bruk i psykoterapeutiske behandlinger?

HESTEN SOM TERAPEUTISK RESSURS

Forskning

Lundehagen ønsker å være en støttespiller for fagutvikling på feltet hestefasilitert psykoterapi. Evidensbasert praksis er en viktig rettesnor for dette arbeidet og vi har flere forskningsprosjekter på gang rundt hestens funksjon som terapeutisk ressurs.

PSYKOTERAPIPRAKSIS MED OG UTEN HEST

PSYKOTERAPIPRAKSIS MED OG UTEN HEST

For privatpersoner som ønsker terapibehandling med eller uten hest.

På Lundehagen driver Norunn Kogstad en privatpraksis som lege og psykodynamisk psykoterapeut.

 

Dette er en liten privat psykoterapipraksis som er psykodynamisk fundert.
Psykoanalyse/psykodynamisk psykoterapi er fundamentet for all moderne psykoterapi og forståelsen for menneskesinnet, hvor man ser det levde liv som meningsbærende for aktuelle symptomer og utfordringer. Norunns fokus ligger på traumeforståelse, personlighetspsykologi, depresjon mm., i et relasjonelt perspektiv. Hesten inkluderes i behandlingen etter behov og ønske.

Kontakt Norunn
Kontakt Norunn

FAQ

FOR INSTITUSJONER

Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFP/L) er modeller av terapeutisk intervensjon hvor nøye planlagte øvelser gir rom for emosjonell utvikling og læring hos deltakere. Fokuset i EFP/L er ikke rekreasjonsridning, men fra øyeblikk til øyeblikk-muligheter til å oppleve bevissthet, emosjonell ærlighet og konstruktive
relasjonsegenskaper. Egenskapene som utvikles kan deretter oversettes og utvikles til humane relasjoner og miljø. EFP/L kan være veldig effektivt for deltakere som har vansker med å involvere seg i tradisjonell kontorterapi.

Hestefasilitert psykoterapi kan hjelpe med å bygge opp en behandlingsallianse, hjelpe med å bruke kroppen som redskap til å forstå og håndtere emosjonelle og kognitive reaksjoner, gi mestring og gode opplevelser. EFP/L er en kroppsorieentert, relasjonell, humanistisk og emosjonsbasert modell.

Dette er veldig individuelt og beror på klient. Ta gjerne kontakt med oss med mer informasjon.

Det er mulig å leie anlegg, hester og hestespesialist her på Lundehagen, som jobber sammen med din terapeut om å utføre hesteterapi. Vi har hestespesialister med  videreutdannelse innenfor hestefasilitert psykoterapi. Det kan også hende et samarbeid med en av Lundehagens terapeuter vil kunne være en fordel.

Ja, det kan dere! Vi tilbyr skreddersydde kurs og workshops, fagdager, foredrag og seminarer rundt bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid.

Dersom din institusjon ønsker kan vi også skreddersy en fagdag hvor vi presenterer hestefasilitert psykoterapi, arbeidsmetoder, hestene, personalet vårt, anlegget og vise fram litt hvordan vi jobber.

Ja, dette er fullt mulig. Ta kontakt med oss på post@lundehagen.no for mer informasjon.

Hester er store dyr med et velutviklet system for å oppfatte potensielle farer rundt seg. Å samhandle med hest innebærer derfor alltid en viss risiko. Dette er grunnen til at det alltid er to behandlere som jobber i team her på Lundehagen, Den ene har spesialisering innen terapeutisk arbeid, og den andre har spesialisering innen hesteatferd og hesteforståelse. Begge i teamet har videreutdannelse innenfor hestefasilitert psykoterapi. Hestespesialistens hovedoppgave er i tillegg å ivareta sikkerhet både for klient og hester. Hestene som brukes er erfarne i arbeidet, snille og godt håndterte.

Vi tilbyr hestefasilitert psykoterapi både for enkeltklienter og mindre grupper. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan beste tilrettelegge for dette.

Per nå tilbyr vi dessverre ikke ridefysioterapi, men dette er et tilbud vi håper å få på plass etterhvert. I våre behandlinger jobbes det i hovedsak med hestene på bakken.

Prisene varierer etter antall behandlinger, grupper eller enkeltøkter, ressurser som kreves, tilrettelegging mm. Vi skreddersyr derfor avtaler og rammer individuelt med hver enkelt institusjon.

FOR PRIVATPERSONER

Dersom du ønsker å se nærmere på om hesteassistert psykoterapi er noe for deg er du velkommen hit til Lundehagen for en uforpliktende vurderingssamtale hvor vi sammen kan finne ut om dette er noe for deg. En vurderingssamtale inkluderer ikke hest, varer i 45 min. og koster 1000 kr. For å kunne booket enkeltøkter videre er en vurderingssamtale obligatorisk. Dersom du kjøper et klippekort på 10 enkeltøkter er vurderingssamtalen inkludert. Mer info finner du i feltet om tjenester.

Som privatperson kan du henvende deg direkte til oss med ønske om hesteassistert psykoterapibehandling. Du trenger ingen henvisning, og dette finansieres av deg selv. Dersom du ønsker å sette opp en vurderingssamtale hvor vi sammen kan finne ut om hesteassistert psykoterapi er noe for deg, kan du gjerne sende oss en e-post. 

Pris for enkeltøkter er 2500 kr. De varer i 90 min. Det er mulig å få reduksjon i prisen ved å kjøpe klippekort på 5 eller 10 økter. Alle øvrige priser finner du i tilbudene ovenfor.

Vi arbeider i hovedsak etter en modell innnfor hesteassistert psykoterapi og læring som heter HEAL (Human Equine Alliances for psychotherapy and Learning). Hovedfokus for HEAL-modellen er å kunne styrke klientens evne til å danne gode relasjoner til andre mennesker, gjennom å bli bedre til å håndtere sterke emosjoner og forstå hvordan kropp og følelser henger sammen, gjennom utforsking i samhandling med hesten.
Målet for klienten som deltar på hesteassistert psykoterapi er at det som erfares og læres hos hestene skal ha overføringsverdi til andre relasjoner i livet, slik at man kan være bedre rustet til å ivareta egenverd og egne grenser i møte med andre.
Behandlingene foregår stort sett på bakken i samhandling med hesten, med utforsking av ulike former for kommunikasjon med hesten gjennom forskjellige øvelser. Det er en kroppsorientert terapiform som skiller seg fra tradisjonell samtaleterapi.

Hester er store dyrr med et velutviklet system for å oppfatte potensielle farer rundtt seg. Å samhandle med hest innebærer derfor alltid en viss risiko. Dette er grunnen til at det alltid er to behandlere som jobber i team her på Lundehagen, Den ene har spesialisering innen terapeutisk arbeid, og den andre har spesialisering innen hesteatferd og hesteforståelse. Begge i teamet har etterutdannelse innenfor hesteassistert psykoterapi. Hestespesialistens hovedoppgave er i tillegg å ivareta sikkerhet både for klient og hester. Hestene som brukes er erfarne i arbeide, snille og godt håndterte.

Dette er svært individuelt for hver enkelt klient. Noen har stor utbytte av noen få timer, slik som vårt 2-dagers intensiv hesteassistert psykoterapi-tilbud, andre ønsker og trenger behandling over tid.

Vi tilbyr ennå ikke overnatting her på Lundehagen, men har toaletter og dusj i vårt anlegg.

Det er mange overnattinger i nærheten, her har vi listet noen av de vi foreslår:

5 min. gåtur unna / 1 min. kjøring: Ringen Rehabilitering. Rimelig overnatting med frokost inkludert. Også tilgang på basseng.

13 min. kjøring unna: Frichs motell og spiseri. Rimelig overnatting, kjæledyr inkludert, enkel adkomst rett ved E6, stor parkering for hestehengere.

18 min. kjøring unna: Sveastreanda Camping, rimelig overnatting i campinghytter.

20 min. kjøring unna: Mjøstårnet/Wood Hotel, Brummunddal. Bo i verdens høyeste trebygning, restaurant, stor parkering, fine rekreasjonsområder mm.

Lokal overnatting: Via Airbnb.

HOLD DEG OPPDATERT

Lundehagens nyhetsbrev

VI HØRER GJERNE FRA DEG

VI HØRER GJERNE FRA DEG

Kontakt oss

Kontakt oss

Ved spørsmål rundt noen av våre behandlingstilbud er du velkommen til å kontakte oss på mail, telefon eller ved å benytte skjemaet under.

Ved spørsmål rundt noen av våre behandlingstilbud er du velkommen til å kontakte oss på mail, telefon eller ved å benytte skjemaet under.

Takk for meldingen din! Vi svarer så snart som mulig.
Det var en feil ved sending av melding. Vennlig forsøk igjen.

HER FINNER DU OSS

Lundehagen

  • (47) 98007863

  • Lundehagen gård
    Ringsvegen 145
    2390 Moelv

  • post@lundehagen.no