Lundehagen psykoterapi

Lundehagen psykoterapi

HESTEASSISTERT PSYKOTERAPI

FAGKOMPETANSE

FORSKNING

FASILITERING

FOKUS PÅ FAG OG UTVIKLING

Lundehagen

Lundehagen

Lundehagen er et ressurssenter for bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid. Her finner du all informasjon om våre behandlingstjenester for institusjoner og offentlige instanser som ønsker et samarbeid om å implementere hesteassistert psykoterapi i sine behandlingsformer, og private som ønsker terapitilbud.

HVORFOR HESTEN?

Hesteasssistert psykoterapi

Hesteasssistert psykoterapi

Hesten har en lang historie sammen med mennesket. Fra mytiske forestillinger og historier til dagens rekreasjons- og sportsdyr. Men hva er det som gjør hesten så egnet til bruk i psykoterapeutiske behandlinger?

Hesten har en lang historie sammen med mennesket. Fra mytiske forestillinger og historier til dagens rekreasjons- og sportsdyr. Men hva er det som gjør hesten så egnet til bruk i psykoterapeutiske behandlinger?

HESTEN SOM TERAPEUTISK RESSURS

Forskning

Lundehagen ønsker å være en støttespiller for fagutvikling på feltet hesteassistert psykoterapi. Evidensbasert praksis er en viktig rettesnor for dette arbeidet og vi har flere forskningsprosjekter på gang rundt hestens funksjon som terapeutisk ressurs.

Våre tjenester

Vil tilbyr rådgivning til instanser og institusjoner som har tilgang på å bruke hest i psykoterapi, eller som ønsker rådgivning rundt implementering av hesteterapi i sine eksisterende behandlingsformer.

Vi tilbyr klinisk veiledning i forbindelse med bruk av hest i psykoterapi for helsepersonell som ønsker dette.

For institusjoner og offentlige instanser har vi mulighet til å tilby impementering av hesteterapi i eksisterende behandlinger. Vi har skreddersydde fasiliteter for hesteterapi, en stabil og erfaren hesteflokk, hestespesialister med høy realfagkompetanse og et behandlingsteam bestående hovedsakelig av spesialister med videreutdannelse innenfor bruk av hest i terapi.

Disse tilbudene skreddersys individuelt. Dersom dette høres aktuelt ut for din institusjon kan du ta kontakt med oss på post@lundehagen.no.

Vi leier også ut anlegg, hester og hestespesialist til institusjoner, offentlige instanser og terapeuter som ønsker å tilby hesteterapi som del av sine behandlinger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vi tilbyr ulike typer kurs, fagdager og foredrag rundt bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid for ulike aktører innenfor helsevesenet. Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi kan skreddersy dette for din målgruppe.

Alle våre tilbud til institusjoner skreddersys individuelt. Ta derfor kontakt med oss på post@lundehagen.no for nærmere informasjon om hva vi kan bidra med.

Mer informasjon i feltet under

FAQ

FOR INSTITUSJONER

Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFP/L) er modeller av terapeutisk intervensjon hvor nøye planlagte øvelser gir rom for emosjonell utvikling og læring hos deltakere. Fokuset i EFP/L er ikke rekreasjonsridning, men fra øyeblikk til øyeblikk-muligheter til å oppleve bevissthet, emosjonell ærlighet og konstruktive
relasjonsegenskaper. Egenskapene som utvikles kan deretter oversettes og utvikles til humane relasjoner og miljø. EFP/L kan være veldig effektivt for deltakere som har vansker med å involvere seg i tradisjonell kontorterapi.

Hesteassistert psykoterapi kan hjelpe med å bygge opp en behandlingsallianse, hjelpe med å bruke kroppen som redskap til å forstå og håndtere emeosjonelle og kognitive reaksjoner, gi mestring og gode opplevelser. EFP/L er en kroppsorieentert, relasjonell, humanistisk og emeosjonsbasert modell.

Dette er veldig individuelt og beror på klient. Ta gjerne kontakt med oss med mer informasjon.

Det er mulig å leie anlegg, hester og hestespesialist her på Lundehagen, som jobber sammen med din terapeut om å utføre hesteterapi. Vi har hestespesialister med  videreutdannelse innenfor hesteassistert psykoterapi. Det kan også hende et samarbeid med en av Lundehagens terapeuter vil kunne være en fordel.

Ja, det kan dere! Vi tilbyr skreddersydde kurs og workshops, fagdager, foredrag og seminarer rundt bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid.

Dersom din institusjon ønsker kan vi også skreddersy en fagdag hvor vi presenterer hesteassistert psykoterapi, arbeidsmetoder, hestene, personalet vårt, anlegget og vise fram litt hvordan vi jobber.

Ja, dette er fullt mulig. Ta kontakt med oss på post@lundehagen.no for mer informasjon.

Hester er store dyr med et velutviklet system for å oppfatte potensielle farer rundt seg. Å samhandle med hest innebærer derfor alltid en viss risiko. Dette er grunnen til at det alltid er to behandlere som jobber i team her på Lundehagen, Den ene har spesialisering innen terapeutisk arbeid, og den andre har spesialisering innen hesteatferd og hesteforståelse. Begge i teamet har etterutdannelse innenfor hesteassistert psykoterapi. Hestespesialistens hovedoppgave er i tillegg å ivareta sikkerhet både for klient og hester. Hestene som brukes er erfarne i arbeidet, snille og godt håndterte.

Vi tilbyr hesteassistert psykoterapi både for enkeltklienter og mindre grupper. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan beste tilrettelegge for dette.

Per nå tilbyr vi dessverre ikke ridefysioterapi. I våre behandlinger jobbes det i hovedsak med hestene på bakken.

Prisene varierer etter antall behandlinger, grupper eller enkeltøkter, ressurser som kreves, tilrettelegging mm. Vi avtaler derfor avtaler og rammer individuelt med hver enkelt institusjon.

FOR PRIVATPERSONER

Det er mulig å ta direkte kontakt med oss dersom du er interessert i hesteassistert psykoterpibehandling. Vi setter da opp en første vurderingssamtale hvor vi sammen kommer fram til om dette er en egnet terapiform for deg.

Som privatperson kan du henvende deg direkte til oss med ønske om hesteassistert psykoterapibehandling. Du trenger ingen henvisning, og dette finansieres av deg selv. Dersom du ønsker å sette opp en prøvetime/vurderingssamtale for om dette er noe for deg, kan du gjerne sende oss en mail på post@lundehagen.no.

En time med hesteassistert psykoterapi koster 1500 kr. og varer i 75 minutter.

Vi arbeider i hovedsak etter en modell innnfor hesteassistert psykoterapi og læring som heter HEAL (Human Equinee Alliances for psychotherapy and Learning). Hovedfokus for HEAL-modellen er å kunne styrke klientens evne til å danne gode relasjoner til andre mennesker, gjennom å bli bedre til å håndtere sterke emosjoner og forstå hvordan kropp og følelser henger sammen, gjennom utforsking i samhandling med hesten.
Målet for klienten som deltar på hesteassistert psykoterapi er at det som erfares og læres hos hestene skal ha overføringsverdi til andre relasjoner i livet, slik at man kan være bedre rustet til å ivareta egenverd og egne grenser i møte med andre.
Behandlingene foregår stort sett på bakken i samhandling med hesten, med utforsking av ulike former for kommunikasjon med hesten gjennom forskjellige øvelser. Det er en kroppsorientert terapiform som skiller seg fra tradisjonell samtaleterapi.

Hester er store dyrr med et velutviklet system for å oppfatte potensielle farer rundtt seg. Å samhandle med hest innebærer derfor alltid en viss risiko. Dette er grunnen til at det alltid er to behandlere som jobber i team her på Lundehagen, Den ene har spesialisering innen terapeutisk arbeid, og den andre har spesialisering innen hesteatferd og hesteforståelse. Begge i teamet har etterutdannelse innenfor hesteassistert psykoterapi. Hestespesialistens hovedoppgave er i tillegg å ivareta sikkerhet både for klient og hester. Hestene som brukes er erfarne i arbeide, snille og godt håndterte.

Dette er svært individuelt for hver enkelt klient. Noen har stor utbytte av noen få timer, andre ønsker og trenger behandling over tid.

PSYKOTERAPIPRAKSIS MED OG UTEN HEST

PSYKOTERAPIPRAKSIS MED OG UTEN HEST

For privatpersoner som ønsker terapibehandling med eller uten hest.

På Lundehagen driver Norunn Kogstad en privatpraksis som lege og psykiater.

Dette er en liten privat psykoterapipraksis som er psykodynamisk fundert.
Psykoanalyse/psykodynamisk psykoterapi er fundamentet for all moderne psykoterapi og forståelsen for menneskesinnet, hvor man ser det levde liv som meningsbærende for aktuelle symptomer og utfordringer. Norunns fokus ligger på traumeforståelse, personlighetspsykologi, depresjon mm., i et relasjonelt perspektiv. Hesten inkluderes i behandlingen etter behov og ønske.

Kontakt Norunn
Kontakt Norunn

VI HØRER GJERNE FRA DEG

VI HØRER GJERNE FRA DEG

Kontakt oss

Kontakt oss

Ved spørsmål rundt noen av våre behandlingstilbud er du velkommen til å kontakte oss på mail, telefon eller ved å benytte skjemaet under.

Ved spørsmål rundt noen av våre behandlingstilbud er du velkommen til å kontakte oss på mail, telefon eller ved å benytte skjemaet under.

Takk for meldingen din! Vi svarer så snart som mulig.
Det var en feil ved sending av melding. Vennlig forsøk igjen.

HER FINNER DU OSS

Lundehagen

  • (47) 98007863

  • Lundehagen gård
    Ringsvegen 143 og 145
    2390 Moelv

  • post@lundehagen.no